Algemene voorwaarden

 

ALGEMEEN


Bij de diensten van Dubbel Zen zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing. Bij het boeken van een massage, pretecho of andere service wordt ervanuit gegaan dat je de volgende voorwaarden hebt doorgelezen en hiermee akkoord gaat.

Dubbel Zen geeft geen medische behandelingen. Bij (zwangerschap gerelateerde of andere) medische klachten dien je eerst met je behandeld verloskundige, gynaecoloog of andere specialist te overleggen voordat je een massage behandeling ondergaat.

Dubbel Zen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële en/of immateriële schade als (indirect of direct) gevolg van de behandelingen.

INTAKE EN UW GEZONDHEID

Massage

Voorafgaand aan jouw eerste massage of behandeling wordt er telefonisch of via de email een (korte) intakegesprek gehouden. Je bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van deze (medische) informatie die je verstrekt. Op basis hiervan kan de massage op een verantwoordelijke en veilige manier gegeven worden.

Wanneer er getwijfeld wordt over je (zwangerschapsgerelateerde) klachten, kun je van tevoren overleggen met je verloskundige, gynaecoloog of andere specialist of een massage geen problemen kan veroorzaken.

Bij Dubbel Zen worden er geen medische diagnoses gesteld en bij twijfel kan er worden afgezien van een massage of behandeling en zal je worden doorverwezen.

Hieronder volgen een aantal (relatieve) contra-indicaties, waarbij een massage uitgesloten zou kunnen worden, tenzij er toestemming is van uw behandelend verloskundige, gynaecoloog en/of specialist.

Absolute contra-indicaties, dus wanneer je niet gemasseerd mag worden: koorts, griep, ziekten waarbij er sprake is van verhoogde stofwisseling, besmettelijke huidziekten, infectieziekten, ernstige vaatziekten, psoriasis, kanker, trombose, gebruik van antidepressiva, antibiotica, ontstekingsremmers, extreme vermoeidheid en uitputting en zwangerschap in de eerste drie maanden.
Relatieve contra-indicaties, wanneer er een aangepaste massage zal worden toegepast, na overleg met jouw arts : open wonden, ontstekingen, traumatische aandoeningen en spataderen.

Wanneer er iets in je situatie wijzigt, ben je zelf verantwoordelijk om dit door te geven.

Pretecho

Het doel van de pretecho is op geen enkele manier diagnostisch. Er wordt dan ook niet gezocht naar afwijkingen, bij de zwangere en/ of bij de baby. Dubbel Zen is op geen enkele wijze aanspreekbaar voor achteraf gebleken afwijkingen.

Wanneer er tijdens de echo per toeval een vermoeden van afwijking te zien is, zullen jij/jullie en je behandelende verloskundige en echoscopiste hierover ingelicht worden.

De volledige verantwoordelijkheid van je zwangerschap is en blijft bij je behandelende verloskundige en/of arts. Geen enkele uitspraak die tijdens de pretecho gezegd wordt kan gezien worden als medische beoordeling. Daarnaast is er bij deze pretecho’s geen sprake van een medische behandeling of advies.

Tenslotte kan er geen garantie worden gegeven bij geslachtsbepalingen. Bij een geslachtsbepaling vanaf 14 weken kan ik met 98% betrouwbaarheid het geslacht voorspellen. Aan de gegeven beoordeling kunnen geen rechten worden ontleend.

Alle diensten Dubbel Zen

Alle informatie die je tijdens het intakegesprek en afspraken vertelt worden vertrouwelijk behandeld. Zonder jouw schriftelijke toestemming worden deze nooit aan derden verstrekt.

PRIVACY

Voor het bijhouden van de administratie wordt bij het maken van een afspraak naar je adres, telefoonnummer en/of e-mailadres gevraagd.
Deze privacygegevens worden enkel gebruikt voor de correspondentie tussen jou en Dubbel zen. Al deze persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt.

AANSPRAKELIJKHEID

Dubbel Zen is te allen tijde niet aansprakelijk voor eventuele negatieve gevolgen en/of letsel van de massage of behandeling die gegeven wordt en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor medische en/of andere kosten en afspraken die hieruit voortkomen.
Daarnaast is Dubbel Zen niet aansprakelijk voor beschadiging van persoonlijke bezittingen.

ANNULERING

Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Geannuleerde of vergeten afspraken binnen deze termijn worden volledig in rekening gebracht. Met uitzondering de afspraken die afgezegd worden omdat de bevalling begonnen is.

Dubbel Zen heeft het recht cliënten te weigeren.

VERANTWOORDELIJKHEDEN CLIËNTE

Je bent verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie met betrekking tot jouw gezondheid en/of zwangerschap.

Hygiëne en ethiek staat voorop bij Dubbel Zen. Dubbel Zen verwacht van haar cliënten dat ze daar eveneens zorg voor dragen.

BETALING

Betaling verloopt voorafgaand via een betalingslink. Voorafgaand aan de afspraak dient de betaling binnen te zijn.

DUBBEL ZEN CADEAUBONNEN

Een cadeaubon van Dubbel Zen is inwisselbaar voor de behandeling die op de cadeaubon vermeld staat en is geldig één jaar na uitgifte.

De cadeaubon is niet inwisselbaar voor contant geld. Een bestelde cadeaubon kan niet geannuleerd worden.

Dubbel Zen accepteert alleen originele cadeaubonnen en is niet verantwoordelijk voor verloren cadeaubonnen en kunnen deze derhalve niet vergoeden.

VOOR ALLE DUIDELIJKHEID

Dubbel Zen biedt enkel ontspanning massages en/of behandelingen rondom de zwangerschap en kraamtijd voor moeder.

Erotische en/of seksuele massages maken geen deel uit van de massages die Dubbel Zen aanbiedt.

Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaar je tevens dat je Dubbel Zen niet aansprakelijk zal stellen voor bij- en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een massage, pretecho, voedingsadvies of andere dienst bij Dubbel Zen.

Disclaimer

De informatie op deze website is te goeder trouw opgenomen, doch de juistheid of volledigheid ervan kan niet worden gegarandeerd. Met de grootste zorg is de inhoud van deze website samengesteld, maar ervaring leert dat het kan voorkomen dat informatie verouderd is of onjuistheden bevat. Aan de informatie op de site kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Dubbel Zen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van, of in verband staand met het gebruik van de op deze website beschikbaar gestelde informatie. Dubbel Zen behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen en correcties aan te brengen op deze website.

NIET TEVREDEN?

Dubbel Zen vindt het belangrijk dat jij je prettig & veilig voelt en dat je tevreden bent. Dubbel Zen doet er alles aan om goede zorg te verlenen en om jou & je partner goed te begeleiden. Zit je toch met vragen of ben je ergens ontevreden over? Vertel het! Liefs zo snel mogelijk, maar ook wanneer je er al een tijdje mee rondloopt. Dan proberen we dit samen op te lossen. Je mag tijdens kantooruren telefonisch contact met me opnemen via: 06 – 33923036 of een email sturen naar: info@woocommerce-391255-1321767.cloudwaysapps.com.

Vind je het prettig als iemand je helpt om je klacht in te dienen? Neem dan contact op met Klachtenportaal Zorg. Daar is Dubbel Zen bij aangesloten. Zij helpen je graag verder. Ook kun je ervoor kiezen om het contactformulier te gebruiken. Voor meer informatie of contact: www.klachtenportaalzorg.nl/contact/